Manifestacija „Okreni se, pokreni se“

Ove godine nešto potpuno novo na manifestaciji ,,Okreni se, pokreni se“ !

Predstavljamo vam plan i program manifestacije ,,Okreni se, pokreni se“: