Home

Konjički klub Aranđelovac

Izaberite između devet jahačkih tura u pirodi, za sve vrste avanturista. Mogućnost jahanja u prirodi od pola sata do celodnevnog izleta. Jahačke ture u prirodi možete rezervisati telefonom ili e-mailom. Jahanje u prirodi se odvija tokom dana

Časovi jahanja

Bilo da imate 7 ili 77 godina Konjički klub Aranđelovac nudi časove jahanja prilagođene vama. U ograđenom, uređenom prostoru namenjenim za časove jahanja, uz bodrenje naših instruktora savladajte veštinu jahanja.

Redovne aktivnosti Kluba se baziraju na radu sa decom i mladima i uključuju:
• prirodu
• sport
• vršnjački socio-terapijski rad
• rad sa osobama sa invaliditetom
• rad sa socio-ugroženim kategorijama
• organsku poljoprivredu
• volonterski rad, promociju i podsticanje volonterizma
• usluge koje se naplaćuju: turističko jahanje, team building i leadership programi