Home

Manastir Sveti arhangel Mihailo

Udaljenost od centra : 5 km

Kontakt : 0654015832

 

U selu Brezovac, na oko pet kilometara od Aranđelovca, na jugoistočnoj strani planine Venčac nalazi se manastir Sveti arhangel Mihailo.
Manastir je, prema naknadno postavljenom natpisu koji je uzidan iznad južnih vrata crkve, 1444. godine podigao despot Đurađ Branković. Pretpostavlja se da je u manstiru živeo mali broj monaha i da su službu vršili za lokalno stanovništvo iako su se nalazili na putnom pravcu Beograd Rudnik. U crkvi se služba obavljala više od 150 godina da bi do 1795.godine bila napuštena, a potom obnovljena kao parohijska crkva.
1836.godine po dobijanju odobrenja od kneza Miloša počinje obnova, a i dalje je parohijska crkva. Obzirom da je više puta preziđivana ne mogu se sa sigurnošću odrediti njen pravi izgled. Crkva je jednobrodna građevina, zasvedena poluobličastim svodom, zidana od lomljenog kamena i krečnog maltera. Sastoji se od oltarskog prostora, naosa i priprate, ukupnih dimnezija 19,3m x 6,4 m.

2000.godine uz crkvu je sa severoistočne strane izgrađen konak i Episkop šumadijski Sava ovu crkvu proglašava za manastir koji je oživeo za vreme Episkopa šumadijskog Jovana i u njemu živi mali broj monaha.
Crkva u Brezovcu je utvrđena za nepokretno kulturno dobro- spomenik kulture.