Home

Julske svečanosti

Povodom obeležavanja Dana grada (26. Jul) tokom poslednje nedelje u julu Opština Aranđelovac u saradnji sa lokalnim ustanovama organizuje niz događaja, zabavnog, kulturno-umetničkog, edukativnog, sportsko-rekreativnogkaraktera.