Informacije, rezervacije i prodaja: Info centar Turističke organizacije Aranđelovca.

Tel: 034/ 715 335, e - mail: ar.infocentar@gmail.com

Boravišna taksa se plaća po osobi, po danu i iznosi 120 RSD. Za veću sliku kliknite na fotografiju.

Noćenje po osobi - 1.390,00 + BT

Prenoćište u 1/2 sobi po osobi - 2.080,00 + BT

u 1/3 sobi po osobi - 1.735,00 + BT

u 1/4 sobi po osobi - 1.448,00 + BT

1 osoba u 1/2 sobi - 2.885,00 + BT

Za grupe po osobi - 1.448,00 + BT

Prenoćište po osobi - 1.160,00 + BT

1 osoba u 1/2 sobi - 1.505,00 + BT

Deca od 7-15 god. - 470,00 + BT

Do tri noći po osobi - 1.160,00 + BT

Do sedam noći po osobi - 988,00 + BT

Duži boravak po osobi - 815,00 + BT

Jedna osoba - 1.390,00 + BT

Dve osobe - 2.320,00 + BT

Tri osobe - 2.905,00 + BT

Četiri osobe - 3.490,00 + BT

Pet osoba - 3.500,00 + BT

Dvokrevetna soba za dve osobe - 2.320,00 + BT

Dvokrevetna soba koju koristi jedna osoba - 1.735,00 + BT

Prenoćište po osobi na vaučer - 1.160,00 + BT

Najam apartmana 1 osoba - 1.160,00 + BT

Najam apartmana 2 osobe - 1.850,00 + BT

Najam apartmana 3 osobe - 1.860,00 + BT

vaučeri mttt - 1.160,00 + BT

Deca do 7 godina (do 5 dana) - 585,00 + BT

Deca do 7 godina (preko 5 dana) - 528,00 + BT

Ako 1 osoba koristi APP - 1.505,00 + BT

Prenoćište sa doručkom - 4.035,00 + BT

Prenoćište bez doručka - 3.460,00 + BT

Noćenje po osobi - 1.160,00 + BT

Ukoliko 1 osoba koristi 1/2 sobu - 1.390,00 + BT

Dnevni odmor do 4 sata - 1.160,00 + BT