Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postpupak javne nabavke radova na uređenju terena na vrhu planine Bukulja sa uređenjem pešačke staze ka osmatračnici, br. JN 1.3.1/15

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


Odluka o dodeli ugovora.


Odluka o obustavi postupka Javne nabavke.


Zahtev za zaštitu prava ponuđača.


Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.


Odluka o dodeli ugovora - 13. maj 2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru, strana 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, strana 2.